ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ


Στο κέντρο βάρους, σκοπός των υπηρεσιών είναι, οι άνθρωποι που βιώνουν τη σχέση τους με το φαγητό και το σώμα ότι τους ταλαιπωρεί, να νιώσουν ασφάλεια, ανακούφιση και στη συνέχεια την αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να εμπιστευτούν ξανά το σώμα τους και να φροντίσουν τον εαυτό τους μέσα από την αναγνώριση και την ικανοποίηση των προσωπικών τους αναγκών.

Η φιλοσοφία και τα πρωτόκολλα που ακολουθούνται στο κέντρο βάρους διέπονται από τις αρχές της συμπεριληπτικής προσέγγισης του βάρους (weight-inclusive care), το Health at Every Size® (HAES®), τη φροντίδα που λαμβάνει υπόψη το τραύμα (trauma-informed care) και το διαισθητικό τρόπο διατροφής (intuitive eating).

Το παραπάνω πλαίσιο εργασίας έχει ως πρωταρχικό μέλημα να μην διαταράσσει επιπλέον την σχέση των ανθρώπων με το φαγητό και το σώμα τους, ενώ παράλληλα εκριζώνει το στίγμα βάρους.

Κάτι τέτοιο κρίνεται απαραίτητο μιας και για πολλά χρόνια το αφήγημα γύρω από το φαγητό και το σώμα (κουλτούρα της δίαιτας) καθώς και οι συστάσεις που γίνονται στους ανθρώπους σχετικά με το σωματικό τους βάρος, όχι μόνο δεν είναι βιώσιμα αλλά συχνά καταλήγουν να είναι επιβλαβή στην ευεξία και την αίσθηση του εαυτού.


Ηθικές αρχές με βάση το Health at Every Size®

Στο κέντρο°βάρους δεσμεύομαι για την ακεραιότητα των παρακάτω:

Συμπερίληψη βάρους: Αποδοχή και σεβασμός στην εγγενή ποικιλομορφία των μεγεθών και σχημάτων του ανθρώπινου σώματος, απορρίπτοντας την εξιδανίκευση ή την παθολογία συγκεκριμένων βαρών.

Επιδίωξη της βέλτιστης υγείας: Υποστήριξη πολιτικών υγείας που διευκολύνουν την πρόσβαση, χωρίς διακρίσεις, σε πληροφορίες, υπηρεσίες και προσωπικές πρακτικές που βελτιώνουν την ανθρώπινη ευημερία, δίνοντας προσοχή στις σωματικές, οικονομικές, κοινωνικές, πνευματικές, συναισθηματικές και άλλες ανάγκες του ατόμου.

Φροντίδα με σεβασμό: Αναγνώριση των προσωπικών προκαταλήψεων και δέσμευση στην διαρκή επιδίωξη εξάλειψης των διακρίσεων λόγω βάρους, του στίγματος και της προκατάληψη βάρους. Παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών μέσα από την κατανόηση ότι η κοινωνικοοικονομική κατάσταση, η φυλή, το φύλο, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ηλικία και άλλες ταυτότητες επηρεάζουν το στίγμα βάρους.

Φαγητό για ευεξία: Προώθηση της ανάπτυξης ενός ευέλικτου και προσωπικού τρόπου διατροφής, βασισμένου στα σήματα της πείνας, του κορεσμού και της όρεξης, στις διατροφικές ανάγκες και στην ευχαρίστηση, και όχι σε κάποιο εξωτερικά ρυθμισμένο πρόγραμμα διατροφής εστιασμένο στον έλεγχο του βάρους.

Κίνηση που βελτιώνει τη ζωή: Παρότρυνση σωματικής κίνησης με σκοπό την ευχαρίστηση και την ενδυνάμωση του σώματος, σε δραστηριότητες που επιτρέπουν σε άτομα όλων των μεγεθών, ικανοτήτων και ενδιαφερόντων να συμμετέχουν, στον βαθμό που επιλέγουν.


Εμμανουέλα Λεουνάκη

ΔιαιτολόγοςΔες επίσης:

Εμμανουέλα Λεουνάκη


Είπαν για το κέντρο·βάρους
Media
    

Δημοφιλείς αναρτήσεις